Osuszanie budynków – do diabła z wilgocią!

Grupa ZENDAR w ramach swojej działalności zajmuje się także osuszaniem zawilgoconych budynków metodą iniekcji krystalicznej. Polega ona na wytworzeniu blokady przeciwwilgociowej w murach zawilgoconych na skutek podciągania wody z gruntu. Osuszanie obiektu następuje od wnętrza bez potrzeby odkopywania murów zewnętrznych. Metoda ta wykorzystuje tzw. mokrą ścieżkę. Oznacza to, że przy stosowaniu technologii iniekcji krystalicznej nie jest wymagane wstępne osuszenie budynku, a wręcz przeciwnie mur przed iniekcją nawilża się dodatkowo wodą. Wykorzystuje się tu ciecze kapilarne, jako drogi do penetracji, a następne tworzy się warstwę izolacyjną poprzez krystalizację nierozpuszczalnych w wodzie minerałów w kapilarach materiałów budowlanych.

Zalety metody iniekcji krystalicznej:

  • najtańsza technika stosowana w Polsce;
  • przyjazna dla środowiska, gdyż środki stosowane w tej metodzie nie są toksyczne;
  • bardzo skuteczna i gwarantująca trwałość wykonanej blokady;
  • stosowana do osuszania zawilgoconych obiektów bez względu na rodzaj i grubość materiału;
  • dająca tym lepsze efekty, im bardziej zawilgocony jest mur;
  • zasolenie murów nie ma wpływu na zmianę efektywności technicznej zastosowanej metody;
  • osuszanie odbywa się bez szkody dla muru pod względem chemicznym i fizycznym.